Projekto kontaktinis adresas:

Dr. Eglė Preikšaitienė
Santariškių g. 2, LT-08661
Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2501791
El. pašto adresas:
egle.preiksaitiene@mf.vu.lt

 

Projekto vadovė dr. Eglė Preikšaitienė, vyresnioji mokslo darbuotoja, asistentė, gydytoja genetikė. Mokslinį darbą Vilniaus universitete pradėjau 2006 m.  Gydytojo genetiko profesinę kvalifikaciją įgijau 2011 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje. 2013 m. apgyniau medicinos mokslų daktaro disertaciją. Dalyvavau keturiuose biomedicinos mokslo projektuose intelektinės negalios ir įgimtų anomalijų srityje.

Dr. Živilė Maldžienė, mokslo darbuotoja, lektorė, medicinos genetikė.  Mokslinį darbą dirbu  Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje nuo 2006 metų. Dalyvavau keturiuose moksliniuose projektuose. Taip pat, nuo 2008 m. dirbu medicinos genetike VULSK MGC. 2013 m. Vilniaus universitete apgyniau biomedicinos mokslų srities medicinos krypties daktaro disertaciją. Pagrindinė domėjimosi sritis yra intelektinės negalios genetika.

Dr. Tautvydas Rančelis, jaunesnysis mokslo darbuotojas, medicinos genetikas. Nuo 2012 m. tapau jaunesniuoju mokslo darbuotoju Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje, dalyvavau dviejuose moksliniuose projektuose (LITGEN, UNIGENE). 2016 m. Lietuvos Vilniaus universitete apgyniau biomedicinos mokslų srities medicinos krypties daktaro disertaciją (darbo tema: „Patogeninių genomo variantų ir jų genų, lemiančių autosomines recesyviąsias ligas, įvairovės analizė, panaudojant viso egzomo sekoskaitą“). Nuo doktorantūros pradžios pagrindinė mano domėjimosi sritis yra naujosios kartos sekoskaitos (NKS) duomenų analizė.

Dr. Violeta Mikštienė jaunesnioji mokslo darbuotoja. Gydytojos genetikės profesinę kvalifikaciją įgijau 2008 m., VšĮ VUL Santaros klinikų Medicininės genetikos centre konsultuoju pacientus, sergančius įgimtomis / paveldimomis ligomis, nuo 2003 m. laboratorijoje atlieku pacientų molekulinius genetinius tyrimus. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje dirbu nuo 2008 m.. 2017 m. apgyniau medicinos mokslų daktaro disertaciją, darbo tema „Įgimto / paveldimo klausos sutrikimo genomika: įtaka patogenezei ir fenotipinei išraiškai Lietuvos populiacijoje“.

Dokt. Evelina Siavrienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja. Vilniaus Universitete įgijau genetikos bakalauro ir medicinos genetikos magistro laipsnį. Mokslinį darbą pradėjau 2011 m. tiriant žmogaus ląstelių kultūras. Savo kvalifikaciją kėliau Belgijoje ir Šveicarijoje. Šiuo metu esu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros Medicinos krypties doktorantė. Pagrindinė mokslinių interesų sritis yra funkcinės genomikos tyrimai panaudojant ląstelių kultūras. Esu Lietuvos kamieninių ląstelių tyrėjų asociacijos ir Lietuvos žmogaus genetikos draugijos narė.

Gunda Petraitytė Gimiau ir augau šiaurės Lietuvoje, dabar džiaugiuosi sostinės (Vilniaus) suteikiamais mokslinio, kultūrinio ir meninio gyvenimo privalumais bei įvairove. Kiek prisimenu, gyvojo pasaulio atsiradimas, funkcionavimas ir jo egzistuojanti įvairovė neretai buvo (ir yra) dėmesį traukiantis objektas. Išskirtinai dėmesį kaustydavo paties savęs pažinimas moksle, mene, kultūroje pradedant emocijų, baigiant molekuliniu lygmeniu. Tikriausiai tai buvo priežastis, dėl kurios ketverius metus paskyriau pažinti gamtą genetikos mokslo (Vilniaus universitete) atžvilgiu, neatsiejamai tyrinėjant ir pačios genetinės medžiagos bei joje užkoduotos informacijos galimybes. Per tuos ketverius metus tik išaugo noras tikslingiau judėti genetikos (ir genomikos) mokslo keliu ir sutelkti dėmesį būtent į žmogų. Dėl to dabar esu medicinos genetikos I k. studentė Vilniaus universitete, toliau tyrinėjanti žmogų.