Projekto kontaktinis adresas:

Dr. Eglė Preikšaitienė
Santariškių g. 2, LT-08661
Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2501791
El. pašto adresas:
egle.preiksaitiene@mf.vu.lt

 

Projekto pavadinimas: „Intelektinės negalios ir įgimtų anomalijų genetinės architektūros identifikavimas“

Projekto akronimas: INGENES

Projekto vadovas: dr. Eglė Preikšaitienė

Intelektinė negalia ir įgimtos anomalijos (IN/ĮA) lemia lėtinius organizmo funkcijos sutrikimus ir yra viena svarbiausių socialinių ir ekonominių sveikatos priežiūros problemų. Šiuo metu pasaulyje sparčiai tobulėjantys viso genomo molekuliniai tyrimai suteikė pagreitį moksliniams tyrimams naujų IN/ĮA genetinių priežasčių identifikavimo srityje. Nepaisant to, daugiau nei 700 įgimtų sutrikimų genetinės priežastys vis dar yra nežinomos, tai pabrėžia tolesnių mokslinių tyrimų poreikį.   

Pagrindinė teikiamo projekto idėja -  nustatyti ir patvirtinti naujas  intelektinės negalios ir / ar įgimtų anomalijų (IN/ĮA) genetines priežastis. Projekto metu klinikinės genetikos, molekulinės genetikos, citogenetikos, bioinformatikos ir funkcinės genomikos srityse patirties turintys mokslininkai sieks identifikuoti naujus DNR sekos pokyčius ir juos charakterizuoti klinikiniame, molekuliniame bei funkciniame lygmenyse. Projekto metu gauti rezultatai praplės žinias IN/ĮA genetikos srityje ir užtikrins funkcinių tyrimų plėtrą dabartinėje mokslinių tyrimų erdvėje.

Projekto tikslas - nustatyti ir patvirtinti intelektinę negalią ir/ ar įgimtas anomalijas lemiančius naujus DNR sekos variantus ir kopijų skaičiaus pokyčius (KSP), atliekti klinikinį, molekulinį ir funkcinį jų charakterizavimą.

Uždaviniai:

  1. Atrinkti tiriamuosius pagal nustatytus klinikinius kriterijus ir surinkti ėminius genetiniams tyrimams bei funkcinei analizei.
  2. Nustatyti naujus genomo variantus naujos kartos sekoskaitos metodais.
  3. Pritaikyti funkcinės genomikos metodus IN/ĮA kandidatinių genų patvirtinimui ir nustatyti šių genų raiškos modelius, funkcijas bei koduojamų baltymų tarpusavio sąveikas.
  4. Charakterizuoti su nustatytais patogeniniais variantais siejamus klinikinius sindromus, tarptautinių duomenų bazių pagalba surinkus didesnę kohortą tiriamųjų, turinčių panašius patogeninius variantus.

Projekto metu bus įtraukta apie 50 asmenų naujų genominių variantų nustatymui naujos kartos sekoskaitos metodais, taip pat šio ir ankstesnių projektų metu identifikuotų galimai patogeninių variantų funkciniam patvirtinimui. Išsamus nustatytų patogeninių variantų charakterizavimas bus atliekamas tarptautinių duomenų bazių pagalba surinkus didesnę kohortą tiriamųjų, turinčių panašius patogeninius variantus.

InGenes projekte naudojamos pažangiausios technologijos, tokios kaip naujos kartos sekoskaita, bioinformatinė analizė ir  genų raiškos tyrimai. Numatoma plėsti žinias funkcinės genomikos srityje, ypatingai ląstelių kultūrų genomo redagavime. Tuo tikslu bus parinkti stipriausi kandidatiniai genai CRISPR-Cas9 tyrimams. Projekto vykdytojai dirba klinikinės genetikos, molekulinės genetikos, citogenetikos, bioinformatikos ir funkcinės genomikos srityse, turi pakankamą mokslinę kompetenciją ir patirties tarptautiniame bendradarbiavime.

Naujų su IN/ĮA susijusių genų nustatymas padės geriau suprasti įgimtų sutrikimų etiologiją ir patogenezės mechanizmus. Šios žinios, kartu su molekulinės diagnostikos ir funkcinių tyrimų galimybių plėtra yra svarbios naujų diagnostikos ir gydymo strategijų kūrimui ateityje. Atliekami tyrimai turi tiesioginės naudos tiriamiesiems, kadangi daliai jų bus nustatyta molekulinė IN/ĮA diagnozė, o tai sudaro efektyvaus genetinio konsultavimo pagrindą.

 

Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. S-MIP-17-19/LSS-150000-1179).