Projekto kontaktinis adresas:

Dr. Eglė Preikšaitienė
Santariškių g. 2, LT-08661
Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2501791
El. pašto adresas:
egle.preiksaitiene@mf.vu.lt

 

 

Dalis InGenes projekto vykdytojų dalyvavo Vilniaus universiteto Žmogaus ir medicininės katedroje vykdytuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose projektuose, kuriems vadovavo prof. V. Kučinskas (CHERISH,  UNIGENE). Projektų metu gauti svarbūs moksliniai rezultatai, kurių pagrindu paruoštos daktaro disertacijos, mokslinės publikacijos. Naudojant pažangiausias technologijas buvo ištirta apie 400 asmenų, turinčių sindrominę ir nesindrominę IN, identifikuoti kandidatiniai genai IN, kurių ištyrimui projekto Šveicarijos partneriai taikė funkcinės genomikos metodus. Tokiu būdu UNIGENE projektas suteikė pagrindą funkciniams tyrimams Lietuvoje, kadangi jauni tyrėjai įgijo žinių funkcinės genomikos tyrimų srityje.